Thursday, 24 Sep 2020

PAGTULONG PAGKATAPOS NG KALAMIDAD A French Sonnet

PAGTULONG PAGKATAPOS NG KALAMIDAD

A French Sonnet

 

 

 

Pagsikap upang malinaw ang ilalim

Ang limitadong panahon namay galaw

Ipaayos ang napinsala na saklaw

Mapalitan ang tahanan sa malalim

 

Tuwirang tulong, pera na di madilim

Pagbangon mula sa makapit na dilaw

Ginagawa ang materyales na hilaw

Pagkabit ng tahanan sa takip-silim

 

Nanalangin ng mabuti sa simbahan

Pamilyang nagtulong-tulong sa samahan

 

Kanyang bakas at ang pag-asa ay kayo

Ang mabuting ugali na kagandahan

Pangako’ng di napako at aasahan

Lugmog sa kalamidad, muling tumayo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGBANGON MULA SA HAGUPIT NG KALAMIDAD

A French Sonnet

 

 

 

Ang bagyong natabunan ng kagandahan

Saya ang syang hagip ng pagkakadakip

Ang buhay at pag-asa ang syang kalakip

Panampalataya ang kahalagahan

 

Na pamilyang Pilipino ang samahan

Lagpasan mo ang kalamidad ng takip

Pag-asang ibinigay kahit masikip

Positibo kahit wasak ang tirahan

 

Pinakamatibay! Lahi ng panahon

Lalo’ng tumitibay nang dahil sa bahon

 

Kapit bisig Pilipino ay patuloy

Naniniwala ako tulad ng kahon

Ibang unos na dumating abot dahon

Buhay ay matatag at tuloy ang daloy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYANIHAN PAGKATAPOS NG KALAMIDAD

A French Sonnet

 

 

 

 

Buhay Pilipino tatag ay ang bato

Buhay Pilipino pagsuong samahan

Na laging daanan ng bagyong agahan

Na ang tagpo sa memorya at litrato

 

Buhay na isulong kahit nalilito

Positibong kahit wasak ang tirahan

Laban at iusbong ang kaligayahan

Ang kalunus-lunos na sitwasyon nito

 

Patuloy ang buhay ng limit na galaw

Dumaan pa ang unos na pagkadilaw

 

Laban lang kahit kitang wasak ang bahay

Ilang materyales at sangkap na hilaw

Bigay ng kapwang malasakit ang saklaw

Pagkaisa ng Pilipino na buhay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARAPIN ANG BUKAS AT PANANAMPALATAYA MULA SA SAKUNA

A French Sonnet

 

 

 

 

Sakunang laban at pagka-malikhain

Ang unos na hindi hadlang sa pangarap

Tulong-tulong sa pag-usbong hinaharap

Tulong ng bawat isa ang naghahain

 

Wasak ang nasirang bahay at lupain

Pagkakaisa ay hagod na masarap

Lumalaban sa unos kahit mahirap

Kasiyahan hindi lungkot ang kinain

 

Ang panalangin lagi ang sumisigaw

Bayanihan ang umusbong at iligaw

 

Makaabot ang tulong kahit malayo

Bahaging tulong inalay at inagaw

Ang likas na tumutulong ang kaagaw

Donasyon at tulong ay para sa iyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULONG PARA SA MULING PAGBANGON

A French Sonnet

 

 

 

 

Buhay daw ang kanyang pinahalagahan

Na pagbabago at ang pagtulong natin

Inaasahang sakripisyo ay atin

Na pagtulong sa iba ang kagandahan

 

Kalamidad! Inaasahang samahan

Na pagtulong at babangon ay ulitin

Lahat ng makaya ay dapat gamitin

Ang taong mabuti ay dapat asahan

 

Ang pagsuong sa kalamidad sa ngayon

Sama-samang tulong babangon sa nayon

 

Senyales ng buhay ang linis na bughaw

Paglalaan ng oras ay sumang-ayon

Kapit bisig at ang donasyon ay iyon

Sinulong ang kasiyahang nauuhaw

 

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *