Thursday, 24 Sep 2020

PAGPAPAHALAGA SA PAMILYANG PILIPINO A Terza Rima Sonnet

PAGPAPAHALAGA SA PAMILYANG PILIPINO A Terza Rima Sonnet

PAGPAPAHALAGA SA PAMILYANG PILIPINO

A Terza Rima Sonnet

 

 

 

Pamilyang sariwa sa pagkain

Buong pamilya ang gumagawa

Na may simpleng buhay na likhain

 

Maalalahanin na asawa

Puno ng bunga sa may halaman

Paggalang at ngiti na tumawa

 

Anak na hinubog na malaman

Disiplina bawat isa iyon

Pamumuhay ng maayos naman

 

Kalikasan, kalinisan gayon

Pag-ibig mo ang alay na tunay

Pamilyang tunay na sumang-ayon

 

Ilaw ng tahanan na si inay

Kanyang pagmamahal na naugnay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATATAG NA PAMILYA

A Terza Rima Sonnet

 

 

 

Pundasyon ng estado ay kayo

Batas na nakatago sa dahon

Katungkulan mo ay para sayo

 

Mabuting asal mula sa kahon

Paniniwala mo ay napawi

Aral na nahubog ng panahon

 

Tawag ng buhay niya na umuwi

Mabuting asal at positibo

Ilang kahirapan na nabawi

 

Responsibilidad na aktibo

Nagmamalasakit na kaugnay

Hirap at pawis, hindi tumakbo

 

Pagmamahal ng ama na tunay

Maaasahan ng isang inay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAYANG PAMILYA

A Terza Rima Sonnet

 

 

 

Masasayang pamilya ang sigaw

Banal na aklat ang sasabihin

Pagmamahal na walang kaagaw

 

Pamilyang may puso’t masayahin

Labis ang sakit na nakalaya

Mabuting asal ang panauhin

 

Saya ang nakalatag mamaya

Sa mabuting magulang na payo

Paggalang at buo na masaya

 

Ang pag-ibig ni Hesus naselyo

Lakas ng loob na napabagal

Masayang pamilya na disenyo

 

Pagsasamang tunay na tumagal

Gawin lahat nang di sumusugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO AY PAMILYANG PILIPINO

A Terza Rima Sonnet

 

 

 

 

Tagumpay na bukas at pagsubok

Puno ng ligaya ang tahanan

Maraming dumi at alikabok

 

Inalagaan ang kapakanan

Upang maitaguyod ang bahay

Pangangailangan ang tugunan

 

Upang makabawi sa’ting buhay

Nagtutulungan na masagana

Maiahon lamang at mabuhay

 

Pagsubok sa labas ng bintana

At hindi iiwan ni bathala

Lubos na pagsubok ng pahina

 

Balot ang masayang alaala

Si Bathala ang syang pagpapala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATATAGIN ANG PAMILYANG PILIPINO

A Terza Rima Sonnet

 

 

 

Halagang buhay na kabanata

Ang magulang niya na sumang-ayon

Lubusan na saya ang nakita

 

Masasayang pamilya sa nayon

Puno ng pangarap at pag-asa

Ibang haligi ng relihiyon

 

May pagmamahal sa isa’t-isa

Ano man ang abutin na plano

Na ang pamilya ay nagka-isa

 

Pilipinong ubod ng talino

Angking talino sa kanluranin

Bakas ng pangarap na anino

 

At snumang landas na layunin

Ay pagsisikap at aabutin

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *