Repleksyon: K to 12

Seminar ay isang programang kinapapalooban ng mahahalagang isyu na dapat pag-aralan at pagtuunan ng pansin. Kinakailangan maging bukas ang ating isipan sa mga panglalait, panghuhusga at ibang ikasisira ng imahe ng K-12 Program.

Continue Reading