Thursday, 24 Sep 2020

LUNGSOD NG ROXAS SA MAKABAGONG TEKNOLOHIYA A Sicilian Sonnet

LUNGSOD NG ROXAS SA MAKABAGONG TEKNOLOHIYA A Sicilian Sonnet

LUNGSOD NG ROXAS SA MAKABAGONG TEKNOLOHIYA

A Sicilian Sonnet

 

 

 

Teknolohiya na ang mabigay

Umuunlad ang mahal na bayan

Buhay ginamit na inilagay

Masayang buhay na kalagayan

Teknolohiyang puno ng bigay

Maraming mulat na kabuhayan

Maraming natutulong na bagay

Mundong malapit ng kaugnayan

 

Pinag-aabuso ng paggalaw

Lungkot ang tinumbasan sa saya

Teknolohiya’ng droga ang saklaw

Proyekto na ubod ng buwaya

Pera at inggit ang gumagalaw

Sirang dulot ng teknolohiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAYBER NG MOTORSIKLO

A Sicilian Sonnet

 

 

 

 

Maneho doon, maneho dito

Drayber na tumulong para satin

Sunod sa batas trapiko nito

Kalsadang kaya niyang sukatin

Mahatid sa daanang kongkreto

Magandang serbisyong uulitin

Mabuting drayber sa may distrito

Ligtas na daan ang kalabitin

 

Ilang drayber di gaya sa hapon

Nama’y masamang imahinasyon

Mabuting asal ay itinapon

Humaharurot sa henerasyon

Walang awang drayber na nagtipon

Na kawawa pa ang reputasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANG MAUNLAD NA LUNGSOD NG ROXAS

A Sicilian Sonnet

 

 

 

 

Magandang palamuti at kulay

Panampalataya ng simbahan

Malalapad na kongkretong tulay

Buhay umangat padahan-dahan

Ang masariwang pitas na gulay

Magagandang puno ng tirahan

Pamilyang hindi naghihiwalay

Lubos ang isang kaligayahan

 

Ang basura sa gilid nagkalat

Ang landas ng bata na naligaw

Bungi na lipunan na may peklat

Pagbabago ang iilang sigaw

Baha at lindol na iniulat

Ang mundong ibabaw na inagaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKADO SA LUNGSOD NG ROXAS

A Sicilian Sonnet

 

 

 

Lahat ng taong may karapatan

Saganang likas mula bathala

Ang sariwang isda sa karagatan

Saganang ani ang alaala

Merkadong tumbas ng katapatan

Ang bigay sa tao ay himala

Bilihing mula sa kalangitan

Na handog ay ani na kay sigla

 

Ang basurang puno ng panahon

Lipunang walang buong pag-ibig

Basurang na kay laki ng kahon

Walang tiwala mula sa bibig

Sumbat ang dala na parang dahon

Ang aksyong hanggang lamang sa tubig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKABAGONG PAGSASAKA SA LUNGSOD NG ROXAS

A Sicilian Sonnet

 

 

 

Mabagong pagsasaka sa mapa

Pag-unlad ng sakahan ang ibig

Irigasyon ng tubig sa sapa

Pag-aaning may halong pag-ibig

Makinang gamit na mapayapa

Maraming ani ang bukang bibig

Masaganang bigas mula lupa

Aahon sa saka’ng parang tubig

 

Kemikal na pataba’ng pangalan

Resultang pahamak kaysa dati

Epektong kalusuga’ng iilan

Matindi ang dagok kaysa ngiti

Palayang nawasak at nawalan

Gutom, aning bigas na kaunti

 

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *