Category: Lesson Plan – Filipino

Ang Kalupi Banghay Aralin

Layunin: a.       Napauunlad ang pag-unawa sa binasang teksto/kwento sa pamamagitan ng pagbubuod nito. b.      Nakabubuo ng mga magagandang ideya base sa binasang kwento. c.       Nailalapat sa sarili ang mabubuting aral mula sa binasang teksto.

Continue Reading

Tayutay Banghay Aralin

Layunin Natutukoy ang kahulugan at iba’t ibang uri ng tayutay. Natutukoy at nakabubuo ng mga halimbawa ng iba’t ibang uri ng tayutay. Nalilinang ang pagiging patas sa pamamagitan ng pagpapakita ng kooperasyon sa buong klase.

Continue Reading