Category: Curriculum Development

WHY CHILDREN LEARN BETTER WHILE USING MOTHER TONGUE

MOTHER TONGUE Based Multi- Lingual Education (MTBMLE) is the use of more than two languages for literacy and instruction. It starts from where the learners are and from what they already know. This means learning to speak, write and think and their first language or L1 (Cebuano, Tagalog, Ilocano, Waray, etc.) and also teaching mathematics, […]

Continue Reading

Repleksyon: K to 12

Seminar ay isang programang kinapapalooban ng mahahalagang isyu na dapat pag-aralan at pagtuunan ng pansin. Kinakailangan maging bukas ang ating isipan sa mga panglalait, panghuhusga at ibang ikasisira ng imahe ng K-12 Program.

Continue Reading